ลงชื่อเข้าใช้งาน


ประกวดสักคิ้วนานาชาติ

 

ผลงานสำหรับ #ทีมไทยแลนด์ เกณฑ์การตัดสิน จากผู้แข่งขันทั้งหมด 1500คน
-รางวัลชนะเลิศ glod award มี20รางวัล
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 sliver award มี40รางวัล
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 blonz award มี60รางวัล

   
       

 

คนไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ3คน
อ.เอก & อ.แป๊กกี้ ประเภทลายเส้น
อ.ปีใหม่ เกวลิน แก้วบุตร ประเภทสไลด์
คนไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 1คน

อ.อูม ดุจดาว แพ่งผ่องใส ประเภทลายเส้น และรางวัลสร้างสรร 4 รางวัล อ.เกศ. อ.อ๊อด อ.แดง อ.ดี้